خانه » خشکبار

anbe

انبه خشک

۱۱۸,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
ananas

آناناس خشک

۸۰,۰۰۰ تومان۳۶۵,۰۰۰ تومان
toot-khoshk

توت خشک

۸۴,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
anjir

انجیر خشک

۸۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
maviz

مویز

۱۱۵,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
tokhme-jaboni

تخمه جابونی (تخمه ژاپنی)

۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
tokhme-kadoo-gooshti

تخمه کدو گوشتی

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-kadoo-riz

تخمه کدو ریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
moz

موز خشک

۵۳,۵۰۰ تومان۱۷۸,۰۰۰ تومان
holoo

هلو خشک

۵۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۰۰۰ تومان
zereshk

زرشک

۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
golabi

گلابی خشک

۳۸,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان