خانه » خشکبار

konjed

کنجد

۲۶,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
keshmesh-sabz

کشمش سبز

۲۶,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
limoo

لیمو خشک

۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
khormaloo

خرمالو خشک

۳۳,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
zereshk

زرشک

۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
golabi

گلابی خشک

۳۸,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان
nokhodchi-namaki

نخودچی دوآتیشه

۴۳,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
nokhodchi

نخودچی ساده

۴۳,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
tokhme-kadoo-riz

تخمه کدو ریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-kadoo-gooshti

تخمه کدو گوشتی

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
holoo

هلو خشک

۵۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۰۰۰ تومان
moz

موز خشک

۵۳,۵۰۰ تومان۱۷۸,۰۰۰ تومان