خانه » خشکبار

tokhme-kadoo-riz

تخمه کدو ریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-kadoo-gooshti

تخمه کدو گوشتی

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-jaboni

تخمه جابونی (تخمه ژاپنی)

۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
nokhodchi

نخودچی ساده

۴۳,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
nokhodchi-namaki

نخودچی دوآتیشه

۴۳,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
keshmesh-sabz

کشمش سبز

۲۶,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
maviz

مویز

۱۱۵,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
konjed

کنجد

۲۶,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
zereshk

زرشک

۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
anjir

انجیر خشک

۸۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
toot-khoshk

توت خشک

۸۴,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
moz

موز خشک

۵۳,۵۰۰ تومان۱۷۸,۰۰۰ تومان