خانه » پایین ترین قیمت پسته آجیل خشکبار

tokhme-kadoo-riz

تخمه کدو ریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-jaboni

تخمه جابونی (تخمه ژاپنی)

۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
badoom-zamini

بادام زمینی

۶۸,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
fandoq-poost

فندق پوست خام

۷۳,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان
fandoq-raw

مغز فندق وارداتی

۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
toot-khoshk

توت خشک

۸۴,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-zaferooni

بادام هندی زعفرونی

۱۰۵,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-raw

بادام هندی خام

۱۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-zaferooni

پسته احمدآقایی شور

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-raw

پسته احمدآقایی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان