خانه » پایین ترین قیمت پسته آجیل خشکبار

tokhme-kadoo-riz

تخمه کدو ریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
tokhme-jaboni

تخمه جابونی (تخمه ژاپنی)

۵۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
pistachio-maqz

مغز پسته

۱۹۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-raw

پسته احمدآقایی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-zaferooni

پسته احمدآقایی شور

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
toot-khoshk

توت خشک

۸۴,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
badoom-irani

بادام ایرانی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-irani-salted

بادام ایرانی زعفرونی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
pisttachio-akbari-raw

پسته اکبری خام

۱۳۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
pistachio-akbari-salted.

پسته اکبری زعفرونی

۱۳۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان