اونس پسته

انس پسته چیست؟

️انس پسته معیاری برای تعیین درشتی پسته است،

انس پسته که به صورت عددی بیان می شود تعداد دسته های 5 تایی در 142 گرم پسته را نشان می دهد. برای این منظور142گرم پسته را وزن نموده و تعداد آنها را شمارش نموده و بر 5 تقسیم می نمایند. عدد به دست آمده انس پسته را نشان می دهد. انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته و در نتیجه گرانتر بودن آن است.

  • انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت – شامل انواع اکبری و کله قوچی
  • انس بین 22-24: درشت – شامل انواع اکبری و کله قوچی
  • انس بین 24-26: متوسط – شامل انواع احمد آقایی
  • انس بین 26-28: ریز – شامل انواع احمدآقایی و فندقی
  • انس بالاتر از 28: خیلی ریز – شامل انواع احمدآقایی و فندقی

لطفاً نظر خود را ثبت کنید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود
فیلدهای ضروری *

سه × چهار =