خانه » مغزها

badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
khelal-badoom

خلال بادوم

۴۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
khelal-peste

خلال پسته

۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
fandoq-poostkande

مغز فندق پوست کنده وارداتی

۹۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-maqz

مغز پسته

۱۹۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
gerdoo-vatani

مغز گردو

۱۷۵,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
badoom-zamini

بادام زمینی

۶۸,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
fandoq-raw

مغز فندق وارداتی

۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-irani-salted

بادام ایرانی زعفرونی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-irani

بادام ایرانی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-raw

بادام هندی خام

۱۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان