خانه » مغزها

pistachio-maqz

مغز پسته

۱۲۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
khelal-peste

خلال پسته

۷۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
badoom-irani-salted

بادام ایرانی زعفرونی

۹۹,۵۰۰ تومان۳۹۸,۰۰۰ تومان
badoom-irani

بادام ایرانی خام

۹۹,۵۰۰ تومان۳۹۸,۰۰۰ تومان
badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-zaferooni

بادام هندی زعفرونی

۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹۹,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-raw

بادام هندی خام

۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۹۹,۰۰۰ تومان
badoom-zamini

بادام زمینی

۶۸,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
khelal-badoom

خلال بادوم

۴۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
gerdoo-vatani

مغز گردو

۱۵۸,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
fandoq-poostkande

مغز فندق پوست کنده وارداتی

۹۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان