Homeمحصولات خشکبار

فروش اینترنتی بادام زمینی در تهران

بادام زمینی

۶۸,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی تخمه کدو ریز در تهران

تخمه کدو ریز

۷۸,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی تخمه جابونی (تخمه ژاپنی) در تهران

تخمه جابونی (تخمه ژاپنی)

۷۸,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه فروش اینترنتی انجیر خشک در تهران

انجیر خشک

۸۴,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی مویز در تهران

مویز

۹۷,۵۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی مغز گردو در تهران

مغز گردو

۱۵۸,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی فندق خام در تهران

فندق خام

۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی مغز فندق در تهران

مغز فندق خارجی

۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی فندق شور در تهران

فندق شور

۱۷۲,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان