خانه » فروش اینترنتی پسته آجیل خشکبار

pistachio-akbari-salted.

پسته اکبری زعفرونی

۱۹۹,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان
pisttachio-akbari-raw

پسته اکبری خام

۱۹۹,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان
pistachio-kaleqoochi-zaferooni

پسته کله قوچی زعفرونی

۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۹۹,۰۰۰ تومان
pistachio-kaleqoochi-raw

پسته کله قوچی خام

۱۲۵,۰۰۰ تومان۴۹۹,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-zaferooni

پسته احمدآقایی شور

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-ahmadaqaie-raw

پسته احمدآقایی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
pistachio-maqz

مغز پسته

۱۹۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
badoom-irani-salted

بادام ایرانی زعفرونی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-irani

بادام ایرانی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-zaferooni

بادام هندی زعفرونی

۱۰۵,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان