خانه » بادام

badoom-irani-salted

بادام ایرانی زعفرونی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-irani

بادام ایرانی خام

۱۱۵,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰ تومان
badoom-shoor-varedati

بادام خارجی شور

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-varedati-raw

بادام خارجی خام

۷۶,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-zaferooni

بادام هندی زعفرونی

۱۰۵,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان
badoom-hendi-raw

بادام هندی خام

۱۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
badoom-poost-kaqazi

بادام پوست کاغذی شور

۷۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
badoom-poost-kaqazi-

بادام پوست کاغذی خام

۷۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
badoom-zamini

بادام زمینی

۶۸,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
khelal-badoom

خلال بادوم

۴۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان