Homeمحصولات آجیل

ویژه فروش اینترنتی مغز فندق در تهران

مغز فندق ایرانی

۲۶۸,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی بادام ایرانی شور در تهران

بادام ایرانی شور

۱۹۵,۷۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی بادام ایرانی خام در تهران

بادام ایرانی خام

۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی بادام هندی در تهران

بادام هندی شور

۱۸۷,۵۰۰ تومان۳۶۵,۰۰۰ تومان
ویژه مغز پسته

مغز پسته

۱۸۳,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
kjhg

آجيل

۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی بادام هندی خام در تهران

بادام هندی خام

۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی فندق شور در تهران

فندق شور

۱۷۲,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان
فروش اینترنتی مغز فندق در تهران

مغز فندق خارجی

۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان